headerimg2018


ÚMYSLY SV. OMŠÍ

Pondelok

18.00

+ rodičia, starí rodičia a brat Jozef

Utorok

18.00

+ Žigmund Blaho a manželka Alžbeta

Streda

18.00

+ syn Richard Guldan

Štvrtok

   8.00

   18.00

Za celé farské spoločenstvo

+ Zoltán Szabo a jeho rodičia

Piatok

   18.00

+ rodičia Jozef a Františka Baďuríkoví

Sobota

8.00

+ Terézia Bajnóciová a jej rodičia

Nedeľa

8.00

Za živých i zomrelých členov bratstva sv. ruženca

10.30

Za celé farské spoločenstvo

LITURGICKÝ KALENDÁR :

PONDELOK : Sv. Atanáza, biskupa a učiteľa Cirkvi, spomienka                                                                            

UTOROK     : Sv. FILIPA A JAKUBA, APOŠTOLOV, sviatok

ŠTVRTOK : NANEBOVSTÚPENIE PÁNA, SLÁVNOSŤ

Pondelok, utorok, streda sú prosebné dni. Záväzný je jeden, podľa vlastného výberu. Obsahom prosebných dní je prosba za úrodu.

Sviatok Nanebovstúpenia Pána vo štvrtok 5. mája je prikázaný sviatok. Sv. omše budú ráno o 8.00 a večer o 18.00.

Na budúcu nedeľu sa bude po sv. omšiach konať zbierka na podporu katolíckych masmédií.

V tomto týždni je prvý piatok mesiaca máj. V piatok o 17.00 bude vystavená Sv. Oltárna k poklone, ktorá bude ukončená pobožnosťou a požehnaním pred sv. omšou o 18.00. Príležitosť prijať sviatosť zmierenia je v pondelok, utorok, stredu, štvrtok 30 min. pred sv. omšou, v piatok po vystavení Sv. Oltárnej.

V sobotu, 7. mája, ( prvá sobota mesiaca) po skončení sv. omše bude pobožnosť Fatimskej soboty - spoločná modlitba sv. ruženca spojená s rozjímaním, zamyslením sa pred každým desiatkom modlitby ruženca.

Dnes je prvá nedeľa mesiaca máj. Popoludní o 14.30 bude v kostole pobožnosť, ktorá bude ukončená Eucharistickým požehnaním.

Mesiac máj mesiacom mariánskej úcty. Budeme sa pred sv. omšou modlievať Loretánske litánie.

Zbierka na pomoc pre Ukrajinu vyniesla sumu 445,- €.

V tomto týždni upratovanie kostola zabezpečujú Martina Stanislavová a Peter Tomášek.