headerimg2018


ÚMYSLY SV. OMŠÍ

Pondelok

18.00

+ manželia Monika a Jozef Sedlárikoví

Utorok

18.00

+ rodičia Imrich a Anna Slovákoví a syn Karol

Streda

18.00

Za Božie požehnanie pre jubilujúcich manželov

Štvrtok

18.00

+ rodičia Ján a Zlatica Koišoví a celá rodina

Piatok

18.00

+ manžel Jozef Hinca

Sobota

8.00

Na úmysel

Nedeľa

8.00

+ Kvetoslava Farkašová

10.30

Za celé farské spoločenstvo

LITURGICKÝ KALENDÁR :

PONDELOK :   Sv. MARKA, EVANJELISTU, Sviatok

ŠTVRTOK     : Sv. Petra Chanela, kňaza a mučeníka, Sv. Ľudovíta Máriu Ggrigniona de Montfort, kňaza, ľubovoľná spomienka

PIATOK         :   Sv. Kataríny Sienskej, panny a učiteľky cirkvi, Patrónky Európy, Sviatok

SOBOTA       :   Sv. Pia V., pápeža ľubovoľná spomienka

Prvoprijímajúce deti budú mať nácvik v sobotu 30.4. o 11.00.

Zbierka na podporu kňazského seminára v Bratislave, ktorá sa konala minulú nedeľu, vyniesla sumu 355,-€.

Dnes sa pri svätých omšiach vo všetkých európskych katolíckych kostoloch koná zbierka, ktorú vyhlásil Svätý Otec František na pomoc ťažko skúšanej Ukrajine. Nech Boh odmení každý Váš dar. Vyzbierané finančné prostriedky bude Pápežská rada     Cor unum najmä prostredníctvom rehoľných komunít bez rozdielu poskytovať tým, ktorí to najviac potrebujú.

Na budúcu nedeľu 1. mája 2016 sa v Báči v šamorínskom dekanáte uskutoční púť spojená s prechodom Bránou milosrdenstva. Celý duchovný program od 15.00 hod. bude v slovenskom jazyku. Pri modlitbe vešpier otec biskup Mons. Jozef Haľko prednesie katechézu o milosrdenstve. Hlavným celebrantom svätej omše o 17.00 hod. bude otec arcibiskup Mons. Stanislav Zvolenský. Pozývame Vás začať mariánsky mesiac máj vo svätyni v Báči. Bližšie informácie sú na plagáte na výveske.

V tomto týždni upratovanie kostola zabezpečuje rodina Vrbovská.