headerimg2018


ÚMYSLY SV. OMŠÍ

Pondelok

18.00

+ matka Mária a švagor Štefan

Utorok

14.00

+ Jozef Podolský

Streda

18.00

+ Vladimír Duraj

Štvrtok

18.00

+ Ján Šuplata ml.

Piatok

18.00

+ starí rodičia Farkašoví a Koneční

Sobota

8.00

+ matka Mária Lišková rod. Baďuríková

Nedeľa

8.00

Za Božie požehnanie pre dcéru pri životnom jubileu

10.30

Za celé farské spoločenstvo

LITURGICKÝ KALENDÁR :

PONDELOK :   Sv. Stanislava, biskupa a mučeníka, Spomienka

STREDA         : Sv. Martina I., pápeža a mučeníka, ľubovoľná spomienka  

V utorok je o 14.00 pohrebná sv. omša. Večer o 18.00 sv. omša už nebude.

Predstavení a bohoslovci bratislavského kňazského seminára všetkých srdečne pozývajú na Deň otvorených dverí, ktorý sa uskutoční budúcu nedeľu 17. apríla 2016. Program sa začne latinskou svätou omšou v Katedrále sv. Martina o 9.00 hod. a pokračovať bude prehliadkou seminára, obedom, diskusiou s hosťom, divadelným predstavením a modlitbou korunky Božieho milosrdenstva počas adorácie za nové kňazské povolania. Pozývame Vás prežiť nedeľu Dobrého Pastiera na mieste, kde sa budúci kňazi pripravujú na svoje povolanie.

Vo štvrtok večer o 18.45 bude vo farskom kostole stretnutie rodičov prvoprijímajúcich detí.

Prvoprijímajúce deti budú mať nácvik v sobotu o 11.00.

Budúca nedeľa je nedeľou Dobrého Pastiera. Pri sv. omšiach sa uskutoční zbierka na podporu kňazského seminára v Bratislave.

Pred nedeľou Dobrého Pastiera budeme prežívať týždeň modlitieb za duchovné povolania.

Na budúcu nedeľu o 9.30 bude mať nácvik detský spevokol.

V tomto týždni upratovanie kostola zabezpečujú Mária Šimoničová a Ľubica Blahová.