headerimg2018


ÚMYSLY SV. OMŠÍ

Pondelok

18.00

+ syn Richard Guldan

Utorok

18.00

+ sestra Mária a jej manžel Elemír

Streda

18.00

Na úmysel

Štvrtok

18.00

Na úmyel

Piatok

18.00

+ manžel Jozef Vanek ml., rodičia František a Terézia a starí rodičia z oboch strán

Sobota

8.00

+ starí rodičia Jozef a Mária Štiglicoví

Nedeľa

8.00

+ rodičia František a Mária Gašparoví a brat Kamil

10.30

Za celé farské spoločenstvo

LITURGICKÝ KALENDÁR :

PONDELOK: ZVESTOVANIE PÁNA, Slávnosť

UTOROK: Sv. Vincenta Ferrera, kňaza, ľubovoľná spomienka

ŠTVRTOK: Sv. Jána Krstiteľa de la Salle, kňaza, spomienka

V tomto týždni upratovanie kostola zabezpečuje rodina Švendová.