headerimg2018

 

ÚMYSLY SV. OMŠÍ

Pondelok

8.00

+ Imrich Polák

Utorok

  18.00

+ manžel Rudolf Tóth, jeho rodičia a celá rodina

Streda

18.00

+ Mária a Pavol Krišoví a ich rodičia

Štvrtok

18.00

+ manžel Jozef Vanek st. dcéra Mária, zať Rudolf a rodičia z oboch strán

Piatok

   18.00

 + otec František Smieško

Sobota

8.00

+ rodičia Jozef a Terézia Štiglicoví a bratia  Vladimír a Jozef

Nedeľa

8.00

+ manželia Anna a Pavol Malí a rodičia

10.30

Za celé farské spoločenstvo

LITURGICKÝ  KALENDÁR  :

AŽ DO BUDÚCEJ NEDELE SLÁVIME VEĽKONOČNÚ OKTÁVU

Na Veľkonočný pondelok bude sv. omša ráno o 8.00.

Počas veľkonočného obdobia sa namiesto modlitby Anjel Pána modlíme modlitbu  Raduj sa, nebies Kráľovná.

V tomto týždni je prvý piatok mesiaca apríl. V piatok o 17.00 bude vystavená Sv. Oltárna k poklone, ktorá bude ukončená pobožnosťou a požehnaním pred sv. omšou o 18.00. Príležitosť prijať sviatosť zmierenia je v pondelok, utorok, stredu, štvrtok 30 min. pred sv. omšou, v piatok po vystavení Sv. Oltárnej.

V sobotu, 2. apríla, ( prvá sobota mesiaca) po skončení sv. omše bude  pobožnosť Fatimskej soboty -  spoločná modlitba sv. ruženca spojená s rozjímaním, zamyslením sa pred každým desiatkom modlitby ruženca.

V tomto týždni upratovanie kostola zabezpečujú Mirka Koišová a Zuzana Grelová.