headerimg2018

 

ÚMYSLY SV. OMŠÍ

Pondelok

18.00

+ Karol  Jankoľa

Utorok

  18.00

 + rodičia František a Alžbeta Guldanoví

Streda

18.00

+ Viktória Benovičová

Štvrtok

 8.00

+ Za zdravie a Božie požehnanie pre rodinu

Piatok

   18.00

 + rodičia Štefan a Anna Malíkoví a brat Ľubomír

Sobota

8.00

+ Klára Štefanovská

Nedeľa

8.00

+  Jozef Voško a syn Juraj

10.30

Za  celé farské spoločenstvo

LITURGICKÝ  KALENDÁR :

ŠTVRTOK  : sv. Patrika, spomienka

PIATOK      : sv. Cyrila Jeruzalemského, biskupa a učiteľa Cirkvi, spomienka 

SOBOTA : sv. JOZEFA, ŽENÍCHA PANNY MÁRIE, SLÁVNOSŤ

Konferencia biskupov Slovenska na svojom plenárnom zasadnutí vydala vyhlásenie, v ktorom odsúdila prenasledovanie kresťanov vo svete. V snahe zmierniť utrpenie našich bratov a sestier vyhlásila v spolupráci so Slovenskou katolíckou charitou celoslovenskú zbierku na pomoc prenasledovaným kresťanom, ktorá sa bude konať pri všetkých bohoslužbách na Kvetnú nedeľu - 20. marca 2016.

O týždeň, na Kvetnú nedeľu sa v Bratislave bude konať diecézne stretnutie mládeže s otcami biskupmi známe pod názvom Vikvetfest. Jeho hlavná téma je tento rok vyjadrená slovom "DOMOV". Bohatý program ponúkne mladým modlitby, katechézy, diskusiu s otcami biskupmi, krížovú cestu ulicami mesta. Program sa začne modlitbou o 9.00 hod. v kňazskom seminári. O 10.30 hod. sa bude začínať svätá omša s biskupmi obradom požehnania ratolestí vo dvore pred Prepoštským palácom na Kapitulskej ulici, odkiaľ pôjde procesia s ratolesťami do Katedrály sv. Martina. Všetkých, najmä mladých, pozývame na radostné stretnutie s Pánom v spoločenstve Cirkvi, ktorá je naším domovom. (Viac informácií na stránke: www.mladezba.sk/vikvetfest.)

Pobožnosť Krížovej cesty bude  tomto týždni v piatok o 17.30 a na budúcu nedeľu  o 14.30.

  

Kto koná pobožnosť Krížovej cesty pred riadne ustanovenými zastaveniami, môže za obvyklých podmienok získať úplné odpustky. Tí, čo pre vážnu prekážku sa nemôžu zúčastniť na tejto pobožnosti, môžu získať tie isté odpustky, a to čítaním  a rozjímaním o umučení  a smrti Pána Ježiša.

Veriaci, ktorý sa v piatok v pôstnom období pomodlí po sv.  prijímaní pred obrazom alebo sochou Ježiša Krista Ukrižovaného modlitbu Dobrý a preláskavý Ježišu,  môže za obvyklých podmienok získať tiež úplné odpustky.

Prihlásiť chorých a nevládnych na prijatie sv. zmierenia a sv. prijímanie pred Veľkonočnými sviatkami možno vždy po sv. omši v zakristii.

Zbierka  na splatenie pôžičky na organ vyniesla sumu 610,-€

Na budúcu sobotu, 20. marca, bude veľké upratovanie kostola pre veľkonočnými sviatkami. Prosím o hojnú účasť  pri  príprave chrámu na sviatky Veľkej noci.