Vytlačiť 

 

ÚMYSLY SV. OMŠÍ

Pondelok

18.00

+ rodičia Helena a Jozef ,  Kvetoslava a Róbert

Utorok

18.00

 +  manžel Ladislav Filipovič a rodičia Vincent a Irena

Streda

18.00

 + starí rodičia Petríkoví a Tarčákoví

Štvrtok

18.00

   Za zdravie a Božiu pomoc

Piatok

  18.00

 + rodičia Kodayoví

Sobota

8.00

+ Mária Kardošová a strarí rodičia

Nedeľa

8.00

+ rodičia Apolónia a Ľudovít, Františka a Helena

10.30

   Za  celé farské spoločenstvo

Na budúcu nedeľu, 13. marca, bude  príležitosť prijať sviatosť zmierenia pred Veľkonočnými sviatkami.  V čase od 15.00 do 17.00. príde spovedať viacero kňazov. Preto vás prosím, aby ste si na budúcu nedeľu zariadili svoj čas tak, aby ste mohli prijať sviatosť zmierenia.

Dnes popoludní o 14.30  bude pobožnosť Krížovej cesty.

V piatok o 17.30 bude pobožnosť Krížovej cesty.

Na budúcu nedeľu sa pobožnosť Krížovej cesty budú modliť deti. Začne sa v netradičnom čase o 10.15 pred druhou sv. omšou. (popoludnie patrí príprave na sviatosť zmierenia)      

Kto koná pobožnosť Krížovej cesty pred riadne ustanovenými zastaveniami, môže za obvyklých podmienok získať úplné odpustky. Tí, čo pre vážnu prekážku sa nemôžu zúčastniť na tejto pobožnosti, môžu získať tie isté odpustky, a to čítaním  a rozjímaním o umučení a smrti Pána Ježiša.

Veriaci, ktorý sa v piatok v pôstnom období pomodlí po sv.  prijímaní pred obrazom Ježiša Krista Ukrižovaného modlitbu Dobrý a preláskavý Ježišu,  môže za obvyklých podmienok získať tiež úplné odpustky.

V júli tohto roka sa v poľskom Krakove budú konať Svetové dni mládeže.

Z organizačných  dôvodov odporúčame mladým prihlásiť sa čím skôr a najlepšie na celý program vrátane tzv. dní v diecéze, počas ktorých naši mladí budú môcť prežiť krásny čas v diecéze Gliwice. Bližšie informácie a registračný formulár sú na stránke www.mladezba.sk.

"Ktosi ťa volá" je názov podujatia pre mladých vo veku od 15 do 24 rokov, ktorí hľadajú svoju cestu v živote. Podujatie v rámci pastorácie povolaní sa uskutoční v sobotu 12. marca 2016 na Základnej škole Matky Alexie v Bratislave. Všetkých mladých pozývame uvažovať nad ich životnou cestou v manželstve alebo v duchovnom povolaní.

 Dnes sa po sv. omšiach koná zbierka na splatenie nového organa.

 Vo štvrtok 10. marca večer o 18.45 vo farskom kostole bude stretnutie rodičov   prvoprijímajúcich detí.  ( stačí jeden z rodičov) 

V tomto týždni upratovanie kostola zabezpečujú Beáta Baďuríková a Mirka Hincová.