headerimg2018

 

ÚMYSLY SV. OMŠÍ

Pondelok

18.00

+ Ladislav Molnár

Utorok

18.00

 Za zdravie a Božie požehnanie pre Ladislava a Editu  Šuplatových

Streda

18.00

+ matka Emília Smiešková

Štvrtok

18.00

+ Augustín a Emília Strihovskí a starí rodičia

Piatok

  18.00

 + rodičia Alexin a Mária Koišoví

Sobota

8.00

+ rodina Topoľská a Konečná

Nedeľa

8.00

+ manžel a otec Jaroslav Mačaj

10.30

   Za  celé farské spoločenstvo

V tomto týždni je prvý piatok mesiaca marec. V piatok o 17.00 bude vystavená Sv. Oltárna k poklone, ktorá bude ukončená pobožnosťou a požehnaním pred sv. omšou o 18.00. Príležitosť prijať sviatosť zmierenia je v pondelok, utorok, stredu, štvrtok 30 min. pred sv. omšou, v piatok po vystavení Sv. Oltárnej. Pobožnosť Krížovej cesty v piatok nebude.

V sobotu, 5. marca, ( prvá sobota mesiaca) po skončení sv. omše bude  pobožnosť Fatimskej soboty -  spoločná modlitba sv. ruženca spojená s rozjímaním, zamyslením sa pred každým desiatkom modlitby.

Kto koná pobožnosť Krížovej cesty pred riadne ustanovenými zastaveniami, môže za obvyklých podmienok získať úplné odpustky. Tí, čo pre vážnu prekážku sa nemôžu zúčastniť na tejto pobožnosti, môžu získať tie isté odpustky, a to čítaním  a rozjímaním o umučení a smrti Pána Ježiša. 

Veriaci, ktorý sa v piatok v pôstnom období pomodlí po sv.  prijímaní pred obrazom Ježiša Krista Ukrižovaného modlitbu Dobrý a preláskavý Ježišu,  môže za obvyklých podmienok získať tiež úplné odpustky.

V júli tohto roka sa v poľskom Krakove budú konať Svetové dni mládeže. Z organizačných  dôvodov odporúčame mladým prihlásiť sa čím skôr a najlepšie na celý program vrátane tzv. dní v diecéze, počas ktorých naši mladí budú môcť prežiť krásny čas v diecéze Gliwice. Bližšie informácie a registračný formulár sú na stránke www.mladezba.sk.

"Ktosi ťa volá" je názov podujatia pre mladých vo veku od 15 do 24 rokov, ktorí hľadajú svoju cestu v živote. Podujatie v rámci pastorácie povolaní sa uskutoční v sobotu 12. marca 2016 na Základnej škole Matky Alexie v Bratislave. Všetkých mladých pozývame uvažovať nad ich životnou cestou v manželstve alebo v duchovnom povolaní.

Na budúcu nedeľu sa  bude po sv. omšiach konať zbierka na splatenie nového organa.  

V tomto týždni upratovanie kostola zabezpečujú Beáta Baďuríková a Mirka Hincová.