headerimg2018

 

20190315_101436_s.jpg

„Rozhodnutia Pánove sú správne, ...“

 P75_3493_s.jpg

Odišiel kňaz. Nebeský Otec riadi osudy, životy, cesty svojich detí – veriacich. A my veríme, že vždy dokonale správne.

V pondelok 11.marca 2019 nás náhle vo veku 52 rokov navždy opustil náš drahý pán farár Tomáš Kuľka.

Po kňazskej vysviacke v roku 1989 pôsobil ako kaplán v Holíči, v Malackách, Zlatých Moravciach a v Bratislave – Novom Meste. Neskôr pôsobil ako prefekt Kňazského seminára v Bratislave, farár v Modre, dekan v dekanáte Pezinok a farár vo farnosti Bratislava – sv. Alžbety. Od roku 2011 pôsobil ako farár v našej farnosti Kráľová pri Senci.

Pohrebná svätá omša sa konala 15.marca 2019 v Bazilike sv. Mikuláša v Trnave za prítomnosti dvoch arcibiskupov a viac než stovky kňazov. Pohrebné obrady pokračovali v jeho rodnej obci Biely Kostol.  

Počas viac ako siedmich rokov sa stal pre mnohých z nás duchovným otcom. Pri vysluhovaní svätých omší a sviatostí v našom chráme sme pociťovali tú duchovnosť a výnimočnosť, ktorej sa nám od neho dostávalo. Vo voľnom čase rád zavítal na nácviky spevokolu Nebeská Rosa, na farskom dvore pripravoval opekačky pre miništrantov a mladých, zúčastňoval sa akcií organizovaných obcou.

V srdci cítime smútok, uznanie a vďaku.

Duchovný otec Tomáš, ďakujeme za Váš obetavý prístup k nám veriacim, za podporu nášho spevokolu, detí, miništrantov. Osobné stretnutia s Vami boli pre nás vždy povzbudením.

„Náš život sa podobá lodi, ktorá vypláva z prístavu na široké vody oceánu života. Tá loď však nebola vyrobená preto, aby plávala krížom – krážom, kam ju povedie vietor, ale aby priplávala k cieľu a bezpečne tam pristála.“  (Tomáš Kuľka)

Loď nášho otca Tomáša už doplávala k Nebeskému prístavu. Spomeňme si na neho v modlitbách.

 

Spevokol Nebeská Rosa a veriaci z Kráľovej pri SenciP75_3890_s.jpg